Основні види діяльності та послуги

1) надання консультативної допомоги населенню області;

2) надання амбулаторно-поліклінічної допомоги в т.ч. амбулаторної примусової, здійснення диспансерного спостереження за пацієнтами м.Вінниці;

3) надання екстреної психіатричної допомоги;

4) надання стаціонарної психіатричної допомоги дитячому та дорослому населенню області;

5) примусове лікування як захід медичного характеру зі звичайним режимом нагляду;

6) проведення експертизи стійкої та тимчасової втрати працездатності, військової та судово-психіатричної експертизи;

7) експертиза для вирішення соціальних питань в дитячому віці;

8) проведення реабілітаційних заходів, в т.ч. на базі лікувально-трудових майстерень;

9) надання спеціалізованої допомоги в денному стаціонарі;

10) соціально-правова допомога;

11) проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів;

12) організаційно-методичне керівництво;

13) статистичний облік, аналіз показників психічного здоров’я населення та діяльності спеціалізованих закладів.

1. Послуги, що надаються комунальним закладом – «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О. І. Ющенка» для фізичних та юридичних осіб, ціни, порядок формування тарифів та умов і порядок оплати послуг, в тому числі реквізити для сплати коштів за послуги

№ з/п Назва послуг Одиниці виміру Тариф без ПДВ, грн. коп.
1. «Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини»
1.1. Консультативні послуги психіатра (дорослі) консультація 55,1
1.2. Консультативні послуги психіатра (діти) консультація 55,45
1.3. Консультативні послуги невропатолога консультація 94,29
1.4. Консультативні послуги невролога (діти) консультація 80,96
2. «Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни:закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі».
2.1. Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю «Психіатрія» 1 тиждень 107,72
2.2. Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю «Неврологія» 1 тиждень 107,72
2.3. Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю «Нейрохірургія» 1 тиждень 124,36
2.4. Стажування лікарів-інтернів за спеціальністю «Медична психологія» 1 тиждень 124,36
2.5. Стажування провізорів-інтернів за спеціальністю «Клінічна фармація» 1 тиждень 107,72
3. "Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу", "Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах"
3.1. Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу 1 послуга 8900,84
       
3.2.  Проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи у цивільних справах 1 послуга 6729,47
3.3.  Проведення посмертної судово-психіатричної експертизи у цивільних справах 1 послуга 5436,92

2. Порядок формування тарифів

Формування тарифів здійснюється відповідно постанови КМУ ві 17 вересня 1996р. №1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" із змінами. Відповідно до схеми надання послуг розраховуються калькуляції на надання послуг (однієї).

Тариф на платну послугу формується виходячи з собівартості одиниці послуги плюс прибуток. Рівень рентабельності регулює доступність послуги та в охороні здоров'я обсяг коштів, що направляється на погашення дефіциту бюджету загального фонду.

Собівартість послуг обраховується за наступними статтями калькуляції:

1. Сировина та матеріали.

2. Основна заробітна плата.

3. Додаткова заробітна плата.

4.Відрахування до соціальних фондів

5.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

6.Накладні витрати.


Після перевірки всіх розрахункових матеріалів у Департаменті охорони здоров'я матеріали передаються до управління економіки. Після розгляду цим управлінням, проект розпорядження з документами направляються на експертизу до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а потім публікуються в пресі і в разі визнання регуляторним актом, розглядаються за круглим столом, на який запрошуються представники управління економіки, громадських організацій, представників ЛПЗ області, управління юстиції та при участі розробника ДОЗ. Після позитивного проходження цих стадій розгляду, розпорядження затверджується головою ОДА та подається на реєстрацію до управління юстиції.

І тільки через 10 днів після реєстрації, розпорядження вводиться в дію.

3. Умови та порядок оплати послуг

Оплату за наданні послуги можна здійснити у готівковій формі через термінал, який встановлений в Психоневрологічному диспансерному відділенні, або в безготівковій формі за рахунком 31556277124934 в ГУДКСУ у Вінницькій області МФО 802015, ЗКПО 01982264 КЗ ВОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенка.