1. В Центр направляються особи старші 16 років, зокрема учасники АТО та члени їх сімей, з психічними розладами, визначеними в міжнародній класифікації хвороб 10-го перегляду, в кабінет анонімного психологічного консультування – особи з психологічними проблемами, зокрема учасники АТО та члени їх сімей.
 2. Покази для направлення:
  1. Психічні розлади непсихотичного характеру (емоційно-лабільні, депресивні, тривожні, легкі когнітивні), обумовлені ушкодженням чи дисфункцією головного мозку або соматичною хворобою.
  2. Розлади настрою (депресивні розлади).
  3. Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади (функціональні розлади серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, органів дихання, сечостатевих органів, вегето-судинна дистонія та ін.).
  4. Синдроми розладів поведінки, пов’язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами (розлади споживання їжі, сну та ін.).
  5. Інші психічні розлади, що супроводжуються психосоматичною симптоматикою.
 3. Для кабінету анонімного психологічного консультування - психологічні проблеми, зокрема у учасників АТО та членів їх сімей.
 4. Направлення можуть здійснювати спеціалісти лікувально-профілактичних установ області, які за фахом займаються даними контингентами: психіатри, неврологи, лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі-психологи, а також всі інші фахівці, в поле зору яких попадають такі пацієнти. Направлення здійснюється в письмовій формі.
 5. Звернення учасників АТО до Центру може бути самостійним.
 6. Госпіталізація хворих з інших областей та іноземних громадян проводиться згідно існуючої нормативної бази та чинного законодавства.
 7. Протипоказаннями для направлення в Центр є:
  1. Наявність алкоголізму або наркоманії, як провідної проблеми, що є приводом до звернення.
  2. Наявність порушення пацієнтами чинного законодавства, явна кримінальна поведінка особи, що потребує застосування заходів юридичного впливу.