У зв’язку зі зростаючою потребою в реабілітаційній допомозі в 2023 році в КНП «ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка ВОР» створено Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1.

До складу Центру увійшли:

 • багатопрофільне реабілітаційне відділення 1;
 • відділення неврологічне для пацієнтів з порушенням мозкового кровообігу 5.

Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1

Реабілітаційна допомога в Центрі реабілітації надається безоплатно для пацієнтів. Фінансування здійснюється за рахунок програми медичних гарантій Національної служби здоров’я України. Заклад законтрактований та надає реабілітаційну допомогу за наступними пакетами:

 • РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ;
 • РЕАБІЛІТАЦІЙНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ У АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ;
 • МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, ПРОТЯГОМ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ.

Фінансування реабілітаційної допомоги в гострому періоді здійснюється за рахунок нереабілітаційних пакетів.

Мультидисциплінарна реабілітаційна команда Багатопрофільного реабілітаційного відділення надає реабілітаційну допомогу особам з порушенням функціонування в усіх періодах реабілітації (гострий, післягострий, довготривалий), в амбулаторних та стаціонарних умовах, незалежно від віку (діти, дорослі), статусу(цивільні, військові, ветерани, внутрішньо переміщенні особи, тощо), стану здоровʼя (захворювання/травма нервової системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинної та дихальної систем, онкологічних та вроджених захворювань, тощо).


Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1

В мультидисциплінарну реабілітаційну команду багатопрофільного реабілітаційного відділення 1 входять:

 • лікарі фізичної та реабілітаційної медицини,
 • фізичні терапевти,
 • ерготерапевти,
 • асистенти фізичних терапевтів та ерготерапевтів,
 • терапевти мови та мовлення/логопеди
 • психологи,
 • реабілітаційні медичні сестри,
 • протезисти (за договором).

До роботи команди долучається тренер-наставник для людей з травмою спинного мозку.

В відділенні реалізуються реабілітаційні заходи за напрямками:

 • фізична та реабілітаційна медицина,
 • фізична терапія,
 • ерготерапія,
 • терапія мови та мовлення,
 • психологічна допомога,
 • підбір, припасування, навчання користуванню допоміжними засобами та медичними виробами.

На базі відділення функціонує кабінет асистивних технологій. Налагоджено співпрацю з благодійними організаціями з метою забезпечення осіб що знаходяться в реабілітаційному стаціонарі допоміжними засобами реабілітації та медичними виробами.

Команда співпрацює з іншими відділеннями КНП «ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка ВОР», закладами охорони здоровʼя, громадськими організаціями, установами які залученні до рекреації та інтеграції в соціум (соціальними працівниками, тренерами адаптивного спорту, культурними організаціями, тощо).

Фахівці з реабілітації надають доказову реабілітаційну допомогу з урахуванням біопсихомоціальної моделі та пацієнтоцентричного підходу, кращих практик, міжнародних та затверджених в Україні протоколів та стандартів.

Наші фахівці люблять справу якою вони займаються, працюють на результат, постійно розвиваються, навчають фахівців з реабілітації інших закладів та відкриті до співпраці.


Приклади направлення

 1. Для госпіталізації в стаціонар (від лікуючого лікаря):
  • категорія – «Госпіталізація»;
  • послуга – «Медична реабілітація»;
  • код послуги – А 57001.
 2. Для консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини:
  • категорія – «Консультація»;
  • послуга – Консультація лікаря фізичної та реабілітаційної медицини»;
  • код послуги – А 67022.
 3. Для амбулаторної реабілітації:
  • категорія – «Нестаціонарна медична реабілітація»;
  • послуга – «Медична реабілітація»;
  • код послуги – А 57001.

ПЕРЕЛІК показань та протипоказань до госпіталізації в реабілітаційний стаціонар Центру реабілітації КНП "ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка ВОР»

Показання до госпіталізації в реабілітаційний стаціонар багатопрофільного реабілітаційного відділення №1.

 1. Порушення повсякденного функціонування за відсутності протипоказань.

Протипоказання до госпіталізації в реабілітаційний стаціонар багатопрофільного реабілітаційного відділення №1.

 1. Гострі інфекційні захворювання.
 2. Активна стадія усіх форм туберкульозу.
 3. Гнійні захворювання шкіри, інфекційні шкірні захворювання (короста, грибкові захворювання тощо), педикульоз.
 4. Декомпенсовані соматичні захворювання: ендокринні захворювання (цукровий діабет, патологія щитоподібної залози тощо); печінкова, підшлункова недостатність III ступеня; неконтрольовані аритмії, серцева недостатність IV ф. кл. за NYHA; дихальна недостатність ІІІ ступеня, критичний стеноз судин, тромбів в порожнинах камер серця. Нестабільність вітальних показників (пульс, АТ, SpO2, ЧДР, температура)
 5. Геморагічний синдром із частими та/або інтенсивними кровотечами незалежно від етіології, важка анемія (рівень гемоглобіну менше 80 г/л).
 6. Лихоманка або субфебрильна лихоманка невідомого походження.
 7. Психічні захворювання та інші розлади вищої нервової діяльності, які потребують спеціального нагляду та унеможливлюють продуктивний контакт з пацієнтами
 8. Гострий тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, наявність вільних чи флотуючих тромбів, тромбоемболія легеневої артерії
 9. Виразки тиску 3-4 ст., інфіковані рани.
 10. Відсутність згоди пацієнта або його законних представників на надання реабілітаційної допомоги.
 11. Відсутній встановлений діагноз (лабораторно та/або інструментально підтверджений) та/або пацієнт потребує дообстеження на момент розгляду питання про госпіталізацію в реабілітаційний стаціонар, та/або відсутній затвердженого лікарем план лікування (фармакотерапія, план подальших діагностичних, хірургічних втручань) та/або пацієнт потребує хірургічного лікування.
 12. Неможливість пацієнта приймати участь в програмі надання реабілітаційної допомоги високого обсягу (3 години і більше реабілітаційної терапії протягом дня, 5 днів на тиждень).
 13. Пацієнт не потребує втручань з двох або більше терапевтичних дисциплін.
 14. За прогнозом мультидисциплінарної реабілітаційної команди не очікується прогресу в функціонуванні під час надання реабілітаційної допомоги високої інтенсивності в реабілітаційному стаціонарі.

Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1 Центр реабілітації та Багатопрофільне реабілітаційне відділення № 1

Контактний телефон 1 відділення (0432)50-79-46.