Психіатричне відділення № 2, змішане, з ліжками для лікування пацієнтів з первинним психотичним епізодом Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім.акад.О.І.Ющенка входить до складу Центру трудової експертизи та реабілітації пацієнтів.

Пріоритетними напрямками роботи є:

  • надання високоспеціалізованої психіатричної допомоги пацієнтам з гострими психотичними станами, загостреннями хронічних психічних захворювань;
  • проведення експертизи стійкої втрати працездатності жінок;
  • застосування різноманітних підходів психосоціальної реабілітації пацієнтів;
  • психоосвітня допомога рідним пацієнтів, які вперше перенесли епізод психозу.

З 1 грудня 2011року на базі відділення, функціонує 20 ліжок змішаних для лікування пацієнтів з первинним психотичним епізодом.

Первинний психотичний епізод – це сукупність подібних гострих розладів психіки, які супроводжуються психомоторним збудженням, галюцинаціями, маяченням, є серйозним біологічним та соціальним стресом, як для самої людини, так і для його близьких.

 

Пацієнти мають можливість:

-пройти повне клініко-лабораторне та інструментальне обстеження;

- отримати курс медикаментозного лікування найсучаснішими методиками;

- отримати психокорекцій ну та психотерапевтичну допомогу

- опанувати методики арттерапії, працетерапії;

 

Штат відділення укомплектований висококваліфікованим фахівцями.

 

Завідувач відділенням: Білик Тетяна Олександрівна

 

Лікарі-психіатри:

Гріпас Наталія Валентинівна

Денесюк Наталія Валеріївна

Ілик Ольга Степанівна

Лікар- психолог: Саєнко Анна Олександрівна

 

На базі відділення проводить групову психотерапію в особистісно орієнтованому напрямку з пацієнтами, які лікуються або перенесли первинний психотичний епізод доцент кафедри психіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Психотерапевт: Теклюк Сергій Васильович

 

Нова організаційна форма переорієнтувала традиційні підходи та перевела надання допомоги з суто медичної в біопсихосоціальну модель з новими можливостями психосоціальної реабілітації. Пацієнти можуть на високому рівні отримати якісну, сучасну високоспеціалізовану психіатричну допомогу.

Телефон відділення (0432)507-927