Психіатричне чоловіче відділення № 7 Комунального некомерційного підприємства «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» розраховано на 50 ліжок і є складовою частиною обласного спеціалізованого Центру медико - соціальної експертизи та реабілітації пацієнтів з розладами психіки та поведінки, згідно Наказу управління охорони здоров’я, Вінницької обласної державної адміністрації № 877 від 18.10.2007 р. та відповідно наказу головного лікаря Комунального закладу «ВОПНЛ ім. акад. О.І. Ющенка». № 1999 від 01.111. 2007 р. у структурі Комунального закладу «ВОПНЛ ім. акад. Ющенка». Надає спеціалізовану психіатричну допомогу пацієнтам чоловічої статі з психічними та поведінковими розладами, неврозами, що потребують перебування у закритому психіатричному відділення.

 

Відділення очолює

Клочко Ольга Сергіївна
завідувач відділення, лікар психіатр вищої категорії
Клочко Ольга Сергіївна

Лікарі

Глухий Юрій Олексійович
Лікар-психіатр першої категорії
Глухий Юрій Олексійович
Кудренко Ярослав Володимирович
Лікар-психіатр лікар-психіатр вищої категорії
Кудренко Ярослав Володимирович
Шкробот Олена Василівна
Лікар-психолог
Шкробот Олена Василівна

 

Відділення співпрацює з:

зав. кафедрою психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПДО професором Римшею С.В.;

доцентом, психотерапевтом Рациборинською-Поляковою Н.В.


7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення 7 відділення
У відділенні є сучасні комфортні умови, які максимально позбавляють людину психологічної ізоляції та закритості.

Вся діяльність відділення, здійснюється на підставі прийнятого у 2000р. Закону України «Про психіатричну допомогу», який визначає загальні правові та організаційні засади забезпечення громадян психіатричною допомогою, виходячи із пріоритету прав і свобод людини і громадянина, встановлює зв’язки виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з органами надання психіатричної та правової допомоги, правового і соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади.

Вся робота медичного персоналу направлена на чуйне, гуманне ставлення до пацієнтів, захисті їх прав. Кожен пацієнт при вступі знайомиться зі своїми правами, режимом перебування у відділенні та лікуванням. В своїй роботі ми користуємося європейським досвідом, а саме - пацієнтом з моменту його вступу займається мультидисциплінарна група фахівців, до складу якої входять: лікар психіатр, лікар психолог, психотерапевт, інструктор з працетерапії, медична сестра та молодша медична сестра.

Наше відділення надає наступні послуги

 1. Лікування межових нервово - психічних розладів з афективними порушеннями.
 2. Лікування загострень хронічних психічних захворювань.
 3. Лікуванням розладів поведінки та особистості з явищами соціальної дезадаптації.
 4. Обстеження з метою направлення на стаціонарну психіатричну ЛКК для вирішення соціальних питань (видача сертифікату, при наявності психічного розладу, на роботу, для водіння автотранспортом, володіння зброєю або вирішення питання за направленням амбулаторної ЛКК).
 5. Експертиза працездатності для встановлення ступеню втрати життєдіяльності психічно хворих.
 6. Хронічні психічні захворювання для перекомісії за направленням МСЕК та районних психіатрів.
 7. Визначення наявності або відсутності клінічних показів у пацієнтів з метою надання їм постійного стороннього догляду. За направленням амбулаторної ЛКК.

Відділення тісно співпрацює з співробітниками кафедри психіатрії, психотерапії та наркології з курсом ПДО Вінницького національного медичного університету ім: М.І.Пирогова. Завдячуючи цій співпраці, ми постійно вдосконалюємо нашу реабілітаційну роботу. В лікувальній роботі притримуємося локальних клінічних протоколів, які рекомендує МОЗ України.

 

Однією з пріоритетних напрямків нашої діяльності є різнопланові реабілітаційні заходи; а саме

1. Психотерапія

Пісочна терапія - один з методів психотерапії, що виник в рамках аналітичної психології. Це засіб спілкування зі світом і самим собою; засіб зняття внутрішньої напруги, втілення його на несвідомо - символічному рівні, що підвищує впевненість в собі і відкриває шляхи розвитку. Пісочна терапія дає можливість доторкнутися до глибинного, справжнього Я, відновити свою внутрішню рівновагу, зібрати свій унікальним образ, картину світу, пісочна терапія в контексті арт-терапія є невербальною формою психокорекції, де основний акцент робиться на творчому самовираження пацієнта. Даний метод дозволяє:

 • опрацювати психотравмуючу ситуацію на символічному рівні; реалізувати негативний емоційний досвід в процесі творчого самовираження; змінити ставлення до себе, до свого минулого, сьогодення та майбутнього, значимих людей, в цілому до своєї долі;
 • сприяє поверненню пацієнта до минулого досвіду з метою повторного переживання і звільнення від психотравмуючої ситуації;
 • служить доповненням до інших методів психотерапевтичної роботи;
 • допомагає розкрити зміст конфліктних переживань, перебудувати системи відносин та знаходити адекватні форми психологічної компенсації.

Психотерапію зазвичай включають в систему біологічного лікування та соціально реабілітаційних впливів. Основним завданням групової психотерапії є:

 • емоційна стимуляція, соціальна активація та налагодження комунікацій; вироблення адекватних стереотипів поведінки у важких ситуаціях, тренування спілкування і підвищення соціальної впевненості;
 • формування вірної уяви про хворобу та порушення поведінки, корекція установок і відносин та оптимізація спілкування;
 • розкриття змістової сторони психологічного конфлікту, перебудова системи відносин і віднайдення адекватних форм психологічної компенсації.

Поряд з цими загальними завданнями в ході психотерапії можуть вирішуватися й інші більш приватні. Таким чином, сучасна психотерапія та реабілітація націлені насамперед на особистість хворого, відновлення й розвиток втрачених навичок і активацію компенсаторних механізмів.

У нашому відділенні широко впроваджуються і інші психотерапевтичні і соціотерапевтичні методи, такі як:

 • музикотерапія (шляхом прослуховування спеціально підібраної музики, яка допомагає досягти певного емоційного стану);
 • бібліотерапія (читання спеціально підібраної художньої літератури з метою змінити настрій, або шляхом подібності описуваних ситуацій і подій у житті пацієнта допомогти йому знайти вихід зі скрутного становища, скоригувати плани і т.д.);
 • арт- терапія (художня творчість, у процесі якої пацієнт має можливість «відреагувати «свої переживання, що придушуються).

2. Трудова терапія

Шляхом систем трудових процесів таких як виготовлення різних доробок, зайняття по відновленню втрачених знань або здобуттю нових, які допоможуть адаптуватися у суспільстві, після набуття нового статусу пацієнта з особливими потребами. Трудова терапія відволікає пацієнта від хворобливих переживань.

3. Соціо - культуральні заходи

Завдячуючи доброчинцям відділення має багатий аудіо і відео фонд з матеріалами як науково- просвітницького так і художнього змісту. Щотижня проводяться для пацієнтів відео клуби з демонстрацією вищезгаданих матеріалів. З подальшим їх обговоренням на круглому столі з лікарем психологом.

Колектив нашого відділення постійно працює над покращенням надання лікувально - реабілітаційних заходів з урахуванням сучасного світового досвіду надання допомоги користувачам психіатричної служби.

 

Контактний телефон 7 відділення - (0432)507-931.