Відділення № 9 судово-психіатричної експертизи створене 20.03.1946 р. і з того часу забезпечує проведення усіх видів судово-психолого-психіатричних експертиз: первинних, додаткових, повторних – як амбулаторних, так і стаціонарних, комплексних експертиз; в кабінеті слідчого, в залі судового засідання, виїзних, заочних, посмертних; різним категоріям випробуваних – як підозрюваним, так і свідкам та потерпілим.  

Стаціонарне судово-психіатричне обстеження незаарештованих осіб проводиться в чоловічому № 7, жіночому № 6 та дитячому № 8 психіатричних відділеннях Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І.Ющенка.

З 14.10.2010р. проводиться реконструкція  відділення для стаціонарних експертиз слідчозаарештованим, відкриття якого планується найближчим часом.

Призначення судово-психіатричної експертизи, обов’язки, права та відповідальність судових експертів визначаються  Кримінальним процесуальним кодексом УкраїниЦивільним процесуальним кодексом УкраїниКодексом України про адміністративні правопорушенняКодексом адміністративного судочинства УкраїниКримінальним кодексом УкраїниЗаконом України «Про судову експертизу», Наказом МОЗ № 865 «Порядок проведення судово-психіатричної експертизи» від 08 травня 2018р.

Предметом судово-психіатричної експертизи є психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу. Психічний стан особи у певні юридично значимі проміжки часу визначається з метою надання відповіді на запитання, поставлені особою або органом, яка (який) залучила (в) експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження.

Незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються:

- визначеним законом порядком призначення судового експерта;

- забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втручатися будь-кому в проведення судової експертизи;

- існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду;

- створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його матеріальним і соціальним забезпеченням;

- кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків;

- можливістю призначення повторної судової експертизи;

- присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час проведення судової експертизи.

Платні послуги (затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації  26 липня 2011 р. № 375, в редакції розпорядженням голови облдержадміністрації від 24 квітня 2017 року № 286):

- проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу (тариф, без ПДВ – 8900,84 грн.);

- проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи у цивільних справах (правочини) (тариф, без ПДВ – 6729,47 грн.);

- проведення посмертної судово-психіатричної експертизи у цивільних справах (тариф, без ПДВ – 5436,92 грн.).


Склад відділення:

Відділення № 9 судово-психіатричної експертизи

Відділення № 9 судово-психіатричної експертизи

завідувач відділення - лікар-судово-психіатричний експерт Марункевич Максим Іванович, оосвіта - вища медична, спеціальність - судово-психіатрична експертиза, вища кваліфікаційна категорія, 2-й кваліфікаційний клас (свідоцтво № 96 від 18.02.2019 р.), стаж експертної роботи - понад 10 років, є віце-президентом Асоціації судових психіатрів України;

Цвігун Ольга Леонідівна

лікар-судово-психіатричний експерт Цвігун Ольга Леонідівна, освіта - вища медична, спеціальність - судово-психіатрична експертиза, вища кваліфікаційна категорія, (свідоцтво № 105 від 18.02.2019 р.), вищий кваліфікаційний клас, стаж експертної роботи - понад 27 років;


Римар Юрій Володимирович

лікар-судово-психіатричний експерт Римар Юрій Володимирович, освіта - вища медична, спеціальність - судово-психіатрична експертиза, 1-а кваліфікаційна категорія, 2-й кваліфікаційний клас (свідоцтво № 102 від 18.02.2019 р.), стаж експертної роботи - понад 20 років;

Карплюк Анна Іванівна

лікар-судово-психіатричний експерт Карплюк Анна Іванівна, освіта - вища медична, спеціальність - судово-психіатрична експертиза, вища кваліфікаційна категорія, 4-й кваліфікаційний клас (свідоцтво № 91 від 18.02.2019 р.), стаж експертної роботи понад 11 років.


Саєнко Анна Олександрівна

лікар-психолог (18.01.2019 р. атестована в МОЗ України як судовий психолог-експерт) Саєнко Анна Олександрівна, освіта – вища медична, спеціальність – медична психологія, 5-й кваліфікаційний клас судового експерта (Наказ МОЗ України № 418 від 18.02.2019 р.)

Куйбіда Лілія Іванівна

завідувач канцелярією - реєстратор медичний Куйбіда Лілія Іванівна


Лілик Тетяна Григорівна

реєстратор медичний Лілик Тетяна Григорівна

Савенок Лариса Олексіївна

молодша медична сестра (прибиральниця) Савенок Лариса Олексіївна