Відділення №11 Комунального Закладу «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» – психіатричне жіноче для дорослих з ліжками для ветеранів війни.

Відділення є структурним підрозділом у складі багатопрофільної обласної психоневрологічної лікарні і забезпечує надання високоспеціалізованої стаціонарної лікувально-діагностичної та реабілітаційної допомоги населенню  м. Вінниці та Вінницької області.

Основними напрямками діяльності відділення є:

  • Забезпечення повної та своєчасної діагностики психічних розладів, їх ускладнень, усіх видів супутньої психічної та соматичної патології.
  • Забезпечення комплексного лікування пацієнтів з використанням сучасних медикаментозних та немедикаментозних (психосоціальна терапія) методів.
  • Комплексна психосоціальна реабілітація та реадаптація хворих, надання допомоги у захисті прав та законних інтересів психічно хворих.
  • Забезпечення психологічного комфорту на основі принципу індивідуального підходу до кожного хворого та його родини, з врахуванням стану хворого, релігійних і соціальних потреб хворого та його родини.

Показання до госпіталізації:

- Надання стаціонарної психіатричної допомоги особам жіночої статі та жінкам, які є ветеранами війни, що потребують активної спеціалізованої терапії з приводу психічних розладів в умовах посиленого нагляду, обмежувального режиму перебування та диференційного нагляду.

Передбачено режим вільного виходу та лікувальні відпустки.

Відділення №11

Палати 11 відділеня

Відділення №11

Відділення №11

Відділення №11

Хол 11 відділеня

Відділення №11

Маніпуляційна сестра

Відділення №11

Постова медсестра

Відділення №11

Сестра-буфетниця

Відділення №11

Завідувач відділенням:

лікар-психіатр вищої категорії

Сидорова Тетяна Миколаївна

Медичний персонал:

3 лікаря-психіатра вищої категорії

19 середніх медичних працівників

29 молодших медичних працівників

Ліжковий фонд: 65 ліжок


Контактний телефон 11-го відділення: (0432) 50-79-35