Мета, основні завдання лікарні

1. Метою діяльності лікарні є надання амбулаторної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги з психіатрії дітям та дорослому населенню жителям м. Вінниці, надання третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дітям та дорослому населенню з психіатрії, неврології та нейрохірургії Вінницької області, здійснення організаційно - методичного керівництва спеціалізованими закладами охорони здоров'я, розміщеними на території області, забезпечення постійного підвищення кваліфікації персоналу лікарні.

2. Основні завдання лікарні:

1) здійснення медичної практики відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;

2) консультативні амбулаторні огляди і обстеження населення Вінницької області;

3) забезпечення амбулаторною консультативною допомогою всього;

4) забезпечення діагностичного обстеження населення м.Вінниці та Вінницької області, яке направляється амбулаторно закладами охорони здоров'я області по видах психоневрологічних захворювань;

5) забезпечення психіатричної амбулаторної допомоги населенню м.Вінниці за дільнично-територіальним принципом;

6) надання стаціонарної медичної допомоги населенню Вінницької області згідно з профілізацією ліжкового фонду (психіатрія, неврологія, нейрохірургія) та затвердженим порядком госпіталізації у відповідності з потребами в лікуванні на третинному рівні;

7) надання консультативно-діагностичної медичної допомоги населенню області спеціалістами лікарні через центр екстреної медицини та медицини катастроф;

8) проведення судово-психіатричної, трудової та військової психоневрологічної експертизи населенню області;

9) надання психоневрологічним закладам охорони здоров'я області організаційно-методичної допомоги щодо вдосконалення надання населенню спеціалізованої допомоги;

10) організація статистичного обліку в спеціалізованих закладах охорони здоров'я області, аналіз показників психічного здоров'я населення та діяльності закладів на підставі затвердженої МОЗ України звітності;

11) надання соціально-правової допомоги особам, які страждають на психічні розлади;

12) придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

13) проведення обов'язкових профілактичних та періодичних психіатричних оглядів для визначення протипоказань для впровадження різних видів діяльності згідно з законодавством України;

14) примусовий огляд осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;

15) обов'язкове застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру;

16) примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічні розлади, на підставі рішення суду для надання психіатричної допомоги;

17) примусове амбулаторне лікування осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;

18) проведення клінічних випробувань лікарських засобів;

19) впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;

20) виконання спільно зі штабом цивільної оборони об'єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;

21) здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

22) здійснення оздоровчого масажу, гімнастики електро- та бальнеологічних процедур, лабораторних послуг, функціональної діагностики, медичного обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, відповідними страховими організаціями;

23) здійснення на умовах госпрозрахунку, інших видів діяльності у встановленому законодавством порядку, які відповідають меті її створення і не заборонені чинними нормативно-правовими актами.