Тарифи на платні послуги, що надаються Комунальним некомерційним підприємством «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради»

 

Назва послуги Одиниця виміру Тариф, грн, без/з ПДВ
I. Проведення судово-психіатричної експертизи за межами територіального розподілу
1. Амбулаторна судово-психіатрична експертиза за межами територіального розподілу 1 експертиза 28771,09
2. Амбулаторна комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за межами територіального розподілу 1 експертиза 31549,63
3. Стаціонарна судово-психіатрична експертиза за межами територіального розподілу 1 експертиза 24573,5
4. Стаціонарна комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за межами територіального розподілу 1 експертиза 28155,91
II. Проведення судово-медичної та судово-психіатричної експертизи у цивільних справах:
1. Судово-психологічна експертиза щодо визначення моральної шкоди  1 експертиза 16170,32
2. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза щодо визначення моральної шкоди 1 експертиза 31560,06
3. Амбулаторна судова психіатрична експертиза щодо визначення здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під вчинення правочину  1 експертиза 28694,57
4. Посмертна судова психіатрична експертиза щодо визначення здатності усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними під вчинення правочину  1 експертиза 33593,8
ІІI. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
1. Лабораторні послуги:
1) загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою  1 дослідження 50,48
2) визначення глюкози в сироватці крові 1 дослідження 41,78
3) загальний аналіз сечі 1 дослідження 14,2
4) дослідження калу на яйця гельмінтів 1 дослідження 7,07
5) визначення загального білка в сироватці крові 1 дослідження 27,84
6) визначення білкових фракцій сироватки крові 1 дослідження 71,11
7) визначення сечовини в сироватці крові 1 дослідження 43,51
8) визначення креатиніну в сироватці крові 1 дослідження 54,61
9) визначення білірубіну в сироватці крові 1 дослідження 41,83
10) тимолова проба 1 дослідження 34,13
11) визначення сечової кислоти в сироватці крові 1 дослідження 59,98
12) визначення холестерину в сироватці крові 1 дослідження 38,1
13) визначення бета-ліпопротеїдів в сироватці крові 1 дослідження 42,32
14) визначення загальних ліпідів в сироватці крові 1 дослідження 41,54
15) визначення натрію в сироватці крові 1 дослідження 89,88
16) визначення калію в сироватці крові 1 дослідження 89,88
17) визначення хлору в сироватці крові 1 дослідження 38,82
18) визначення кальцію в сироватці крові 1 дослідження 89,88
19) визначення заліза в сироватці крові 1 дослідження 46,73
20) визначення аланінамінотрансферази в сироватці крові 1 дослідження 42,3
21) визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові 1 дослідження 42,04
22) визначення активності протромбінового комплексу (протромбінів або тромбопластиновий час)  1 дослідження 53,34
23) визначення міжнародного нормалізованого співвідношення в сироватці крові 1 дослідження 57,72
24) визначення концентрації фібриногену Б в  сироватці крові 1 дослідження 35,05
25) визначення концентрації фібриногену в сироватці крові 1 дослідження 41,68
26) визначення розчинних комплексів фібриномономерів (етаноловий тест) 1 дослідження 32,84
27) визначення С-реактивного протеїну в сироватці крові 1 дослідження 43,87
28) визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові 1 дослідження 41,66
29) аналіз крові на визначення ревматоїдного фактору  1 дослідження 42,71
30) реакція мікропреципітації з плазмою крові 1 дослідження 35,62
31) дослідження слизу з зіву на стрептокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 224,17
32) дослідження слизу з носа на золотистий стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 228,62
33) дослідження слизу з зіву на патогенні гриби роду Candida з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 117,18
34) дослідження слизу із зіву на мікрофлору 1 дослідження 151,62
35) дослідження сечі на виявлення бактеріурію 1 дослідження 148,81
36) дослідження виділень із відкритих  інфікованих ран  1 дослідження 151,08
37) дослідження мокротиння на мікрофлору 1 дослідження 151,62
38) дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій з негативним результатом 1 дослідження 66,5
39) дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій з позитивним результатом 1 дослідження 282,35
40) дослідження змивів на бактерії груп кишкової палички (БГКП) 1 дослідження 170,39
41) дослідження змивів на бактерії груп кишкової палички (БГКП) (розширено) 1 дослідження 179,03
42) дослідження слизу з носоглотки на наявність збудника дифтерії  1 дослідження 125,72
43) дослідження крові на стерильність і гемокультуру (негативний результат) 1 дослідження 131,18
44) дослідження крові на стерильність і гемокультуру (позитивний результат) 1 дослідження 228,86
45) визначення чутливості стафілококу до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 90,37
46) визначення чутливості стрептококу до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 88,93
47) визначення чутливості ентеробактерій до антибактеріальних препаратів 1 дослідження 87,49
48) дослідження з ідентифікації мікроорганізмів роду ентеробактерії 1 дослідження 145,06
49) визначення групи крові та резус-приналежності 1 дослідження 63,22
50) забір крові з вени 1 дослідження  28,5
51) імуноферментний аналіз для виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 1 дослідження 134,27
52) імуноферментний аналіз для виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 1 дослідження 134,27
2. Діагностичні послуги:
1) рентгенівська комп'ютерна томографія голови без внутрішньовенного контрастування 1 обстеження 409,98
2) рентгенівська комп'ютерна томографія грудного відділу хребта без внутрішньовенного контрастування 1 обстеження 409,98
3) рентгенівська комп'ютерна томографія органів грудної клітки без внутрішньовенного контрастування 1 обстеження 409,98
4) електроенцефалографія з функціональними пробами, візуальним аналізом 1 дослідження 89,03
5) реоенцефалографія 4 відведення (2 ділянки) у спокої 1 дослідження 82,74
6) електрокардіографія у 12 відведеннях 1 дослідження 86,4
7) дуплексне сканування (доплерографія) вен /артерій/ верхніх кінцівок 1 дослідження 126,55
8) дуплексне сканування (доплерографія) вен /артерій/ нижніх кінцівок 1 дослідження 173,9
9) дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням 1 дослідження 161,72
10) транскраніальна доплерографія судин головного мозку 1 дослідження 199,1
11) трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка 1 дослідження 149,94
12) трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи:
  для чоловіків комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза 1 дослідження 149,94
  для жінок:комплексно: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням надлишкової сечі+матка+яєчники 1 дослідження 162,4
13) yльтразвукові дослідження поверхневих структур, м’яких тканин, кісток та суглобів:
  щитовидна залоза 1 дослідження 99,38
  молочні залози (з двох боків)  1 дослідження 125,02
  м'які тканини 1 дослідження 86,95
14) yльтразвукові дослідження органів грудної клітки: ехокардіографія з кольоровим картуванням 1 дослідження 161,72
15) рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):
  рентгенографія ОГК (оглядова) в одній проєкції  1 дослідження 60,79
  рентгенографія ОГК (оглядова) у двох проєкціях 1 дослідження 97,7
  рентгенограма верхівок у положенні заднього лордозу  1 дослідження 62,81
16) рентгенологічні дослідження органів травлення:
  рентгенографія черевної порожнини (оглядова)  1 дослідження 78,95
  рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу 1 дослідження 75,97
  первинне подвійне контрастування шлунка  1 дослідження 171,22
  іригоскопія  1 дослідження 189,07
17) рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:  
  рентгенографія черепа у двох проєкціях  1 дослідження 82,82
  рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта: 
  в одній проєкції  1 дослідження 53,35
  у двох проєкціях  1 дослідження 82,82
  рентгенографія кісток таза 1 дослідження 60,79
  рентгенографія кульшових суглобів в прямій проєкції 1 дослідження 71,83
18) рентгенографія колоносових пазух 1 дослідження 53,35
19) електрокардіографія у 12 відведеннях, з електрокардіографією за Небом 1 дослідження 81,37
20) електрокардіографія у 12 відведеннях, з електрокардіографією за Слопаком 1 дослідження 80,05
21) електрокардіографія у 12 відведеннях, з електрокардіографією по ІІІ вдих  1 дослідження 80,05
22) електрокардіографія у 12 відведеннях, з електрокардіографією з ритмограмою 1 дослідження 83,08
23) реоенцефалографія з фізичними навантаженнями: нахили голови (праворуч, ліворуч) 1 дослідження 145,45
24) реовазографія плеча та передпліччя 1 дослідження 97,73
25) реовазографія передпліччя та кисті 1 дослідження 98,82
26) реовазографія стегна та гомілки 1 дослідження 99,14
27) реовазографія гомілки та стопи 1 дослідження 99,14
28) реовазографія з функціональною пробою (нітрогліцеринова) 1 дослідження 224,44
29) реовазографія з функціональною пробою (ішемічна) 1 дослідження 213
30) рутинна електроенцефалографія з відеомоніторингом та записом на диск 1 дослідження 119,26
31) стандартна електроенцефалографія  1 дослідження 167,64
32) стандартна електроенцефалографія з відеомоніторингом та записом на диск 1 дослідження 186,38
33) розширена електроенцефалографія  1 дослідження 201,72
34) розширена електроенцефалографія з відеомоніторингом та записом на диск 1 дослідження 221,8
35) нічна електроенцефалографія  1 дослідження 1029,1
36) флюорографія (пряма проєкція) 1 обстеження 19,44
37) флюорографія (пряма та бокова проєкція) 1 обстеження 26,94
38) добове моніторування артеріального тиску 1 дослідження 269,12
39) Холтерівський моніторинг електрокардіограми  1 дослідження 416,14
3. Консультативні послуги:
1) консультація лікаря-психіатра  1 консультація 55,1
2) консультація дитячого лікаря-психіатра  1 консультація 55,45
3) консультація лікаря-невропатолога 1 консультація 94,29
4) консультація лікаря-дитячого невролога  1 консультація 80,96
5) консультація лікаря-психолога:
  первинна 1 консультація 141,31
  повторна 1 консультація 71,1
6) консультація лікаря-психотерапевта: 
  первинна 1 консультація 116,36
  повторна 1 консультація 80,94
7) консультація практичного психолога: 
  первинна 1 консультація 115,78
  повторна 1 консультація 108,07
8) консультація логопеда:
  первинна 1 консультація 156,9
  повторна 1 консультація 137,02
9) консультація лікаря-нейрохірурга:
  захворювання хребта та спинного мозку 1 консультація 126,35
  захворювання головного мозку 1 консультація 126,66
10) консультація лікаря-терапевта 1 консультація 101,35
11) консультація лікаря-офтальмолога 1 консультація 149,42
12) консультація лікаря-акушера-гінеколога 1 консультація 173,45
13) консультація лікаря-хірурга-онколога 1 консультація 121,7
14) консультація лікаря-ортопеда-травматолога: 
  первинна 1 консультація 113,21
  повторна 1 консультація 95,1
15) консультація лікаря-дерматовенеролога:
  первинна 1 консультація 135,12
  повторна 1 консультація 108,17
16) консультація лікаря-отоларинголога: 
  первинна 1 консультація 119,28
  повторна 1 консультація 101,69
17) консультація лікаря-хірурга:
  первинна 1 консультація 120,16
  повторна 1 консультація 90,9
IV. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення
1. Оздоровчий масаж:
1) масаж обличчя (лобної, навколовушної  навколоочної ділянок, верхньої та нижньої щелепи) 1 послуга 25,56
2) масаж комірцевої ділянки (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, попередньої поверхні грудної клітини до ІІ ребра) 1 послуга 31,19
3) масаж шийно-грудного відділу хребта 1 послуга 36,82
4) масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) 1 послуга 25,56
5) масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 1 послуга 42,42
6) масаж верхньої кінцівки 1 послуга 45,64
7) масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки 1 послуга 51,85
8) масаж нижньої кінцівки 1 послуга 45,64
9) масаж нижньої кінцівки та попереку (ділянки ступні, гомілки, стегна, сідничної та попереково-крижової ділянки) 1 послуга 51,85
2. Процедури лікувальної гімнастики:
  для ортопедично-травматологічних хворих при травмах і після операцій хребта при індивідуальному методі занять 1 послуга 49,26
  для неврологічних і нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі занять 1 процедура 55,3
3. Електролікування:
1) магнітотерапія 1 послуга 49,55
2) медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, 1 послуга 56,38
  синусоїдальні, модульовані та інші)
3) електростимуляція м'язів 1 послуга 73,36
4) дарсонвалізація місцева 1 послуга 49,99
5) електросон, електроанастезія 1 послуга 91,6
6) франклінізація загальна 1 послуга 35,24
7) ампліпульстерапія 1 послуга 56,26
8) магнітолазеротерапія 1 послуга 59,29
9) інтерференцтерапія 1 послуга 64,9
10) діадинамотерапія 1 послуга 70,37
11) УВЧ-терапія 1 послуга 37,88
12) cвітлолікування: загальне і місцеве УФ-опромінювання 1 послуга 35,77
13) лікування ультразвуком: ультрафонофорез 1 послуга 56,42
4. Бальнеологічні процедури:
1) ванни хвойні 1 послуга  30,31
2) ванни хвойно-мінеральні 1 послуга  30,4
3) ванни бішофітні 1 послуга  40,9
4) ванни морські 1 послуга  54,07
5) ванни скипидарні 1 послуга  30,55
6) ванни йодобромні 1 послуга 82,87
7) ванни перлинні 1 послуга 25,78
8) підводний душ-масаж 1 послуга  69,76
9) душ Шарко  1 послуга  29,71
10) висхідний душ 1 послуга  24,79
11) циркулярний душ 1 послуга  26,88
V. Перебування у стаціонарі батьків у зв'язку з доглядом за дітьми віком понад 6 років, якщо це не зумовлено станом хворої дитини: 
1) психіатричне відділення для дітей (без харчування) 1 ліжко-день 98,69
2) психіатричне відділення для дітей (з харчуванням) 1 ліжко-день 156,76
3) неврологічне відділення для дітей (без харчування) 1 ліжко-день 90,77
4) неврологічне відділення для дітей (з харчуванням) 1 ліжко-день 146,23
VI. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням: 
1) психіатричне відділення для дорослих № 1 1 ліжко-день 238,37
2) неврологічне відділення для дорослих № 3 1 ліжко-день 221,9
3) неврологічне відділення для хворих з порушенням мозкового кровообігу 1 ліжко-день 221,41
4) нейрохірургічне відділення з рентгенопераційним блоком 1 ліжко-день 276,05
5) неврологічне відділення для хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу (інсультне) інтенсивної терапії 1 ліжко-день 193,3
VII. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори)-інтерни: закінчили недержавні медичні (фармацевтичні) заклади вищої  освіти; закінчили державні медичні (фармацевтичні) заклади вищої освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі:
1. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Психіатрія» 1 тиждень 198,3
2. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Неврологія» 1 тиждень 198,3
3. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Нейрохірургія» 1 тиждень 233,69
4. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Медична психологія» 1 тиждень 233,69
5. Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Клінічна фармація» 1 тиждень 198,3
VIIІ. Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди
1. Проведення медичних оглядів для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів):
1) проведення медичного огляду та надання висновку лікарем-психіатром (без направлення лікаря)  1 огляд 62,2
2) додаткове обстеження (тестування) лікарем-психологом (без направлення лікаря) 1 огляд 103,62
2. Проведення попередніх профілактичних медичних оглядів при прийнятті на роботу працівників, а також відповідних періодичних профілактичних медичних оглядів:
1) проведення медичного огляду та надання висновку лікарем-психіатром (без направлення лікаря 1 огляд 51,83
2) додаткове обстеження (тестування) лікарем-психологом (без направлення лікаря) 1 огляд 86,35
3. Проведення медичних оглядів для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами:
1) проведення медичного огляду та надання висновку лікарем-психіатром (без направлення лікаря) 1 огляд 62,2
2) додаткове обстеження (тестування) лікарем-психологом (без направлення лікаря) 1 огляд 103,62
4. Проведення попередніх профілактичних медичних оглядів для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості):
1) проведення медичного огляду та надання висновку лікарем-психіатром (без направлення лікаря)  1 огляд 62,2
2) додаткове обстеження (тестування) лікарем-психологом (без направлення лікаря) 1 огляд 103,62
ІХ Надання висновку фахівця з питань судово-медичної та судово-психіатричної експертизи на запити юридичних і фізичних осіб:
1. Консультативний висновок лікаря-судово-психіатричного експерта за запитами юридичних та фізичних осіб 1 висновок 17302,93
2. Психологічна експертиза за запитом  юридичних і фізичних осіб 1 експертиза 11350,88
3. Комплексна судова психолого-психіатрична експертиза за запитом юридичних та фізичних осіб 1 експертиза 29819,48
Х Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України):
1. Санітарно-бактеріологічне дослідження ефективності обробки рук хірургів та операційного поля (без направлення лікаря)  1 дослідження 117,06
2. Санітарно-бактеріологічне дослідження матеріалу на стерильність (без направлення лікаря)  1 дослідження 170,12

 

2. Порядок формування тарифів

Формування тарифів здійснюється відповідно постанови КМУ ві 17 вересня 1996р. № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах" із змінами. Відповідно до схеми надання послуг розраховуються калькуляції на надання послуг (однієї).

Тариф на платну послугу формується виходячи з собівартості одиниці послуги плюс прибуток. Рівень рентабельності регулює доступність послуги та в охороні здоров'я обсяг коштів, що направляється на погашення дефіциту бюджету загального фонду.

 

Собівартість послуг обраховується за наступними статтями калькуляції:

1. Сировина та матеріали.

2. Основна заробітна плата.

3. Додаткова заробітна плата.

4.Відрахування до соціальних фондів

5.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання.

6.Накладні витрати.

 

Після перевірки всіх розрахункових матеріалів у Департаменті охорони здоров'я матеріали передаються до управління економіки. Після розгляду цим управлінням, проект розпорядження з документами направляються на експертизу до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, а потім публікуються в пресі і в разі визнання регуляторним актом, розглядаються за круглим столом, на який запрошуються представники управління економіки, громадських організацій, представників ЛПЗ області, управління юстиції та при участі розробника ДОЗ. Після позитивного проходження цих стадій розгляду, розпорядження затверджується головою ОДА та подається на реєстрацію до управління юстиції.

І тільки через 10 днів після реєстрації, розпорядження вводиться в дію.

3. Умови та порядок оплати послуг

Оплату за наданні послуги можна здійснити у готівковій формі через термінал, який встановлений в Психоневрологічному диспансерному відділенні,
або в безготівковій формі

РАХУНОК:№ UA043026890000026008055351981
Адреса: 21037 м. Вінниця вул. Пирогова, 109.