Автор ВОПНЛ | 14.11.2017 |
Наша лікарня ВОПНЛ ім. О.І.Ющенка

Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка була відкрита 27 травня 1897 року на 720 ліжок для надання спеціалізованої психіатричної допомоги населенню Південно-Західного краю і є однім з самих великих і найстаріших психіатричних закладів нашої держави.
Лікарня надає високоспеціалізовану консультативну та стаціонарну медичну допомогу (по психіатрії, дитячій психіатрії, неврології, дитячій неврології, нейрохірургії, медичній психології, психотерапії) населенню всієї області та м. Вінниці. Психоневрологічне диспансерне відділення здійснює амбулаторну психіатричну допомогу та диспансерне спостереження за хворими на розлади психіки м. Вінниці.
В лікарні на 1.01.2017 р. працює 1227 чоловік, в т. ч. лікарів - 153, середніх та молодших медичних працівників - 876, допоміжного персоналу - 187.
На даний час у складі лікарні діє диспансерне відділення на 180 відвідувань за зміну з денним стаціонаром на 80 місць та стаціонар на 1082 ліжка.
В стаціонарі 22 відділення:
- 10 загальнопсихіатричних на 670 ліжок;
- 2 дитячих психіатричних на 70 ліжок;
- судово-психіатричної експертизи на 30 ліжок;
- психіатричне для інвалідів ВВв на 45 ліжок;
- психіатричне інфекційне на 30 ліжок;
- доросле неврологічне на 60 ліжок;
- дитяче неврологічне на 50 ліжок;
- для хворих з порушенням мозкового кровообігу на 60 ліжок
- нейрохірургічне на 45 ліжок;
- інсультне відділення на 22 ліжка.
Крім цього - відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії на 12 ліжок.
У складі лікарні функціонують параклінічні відділення та служби, ряд адміністративно-господарчих і допоміжних структурних підрозділів:
- організаційно-методичний відділ;
- фізіотерапевтичне відділення;
- відділення функціональної діагностики;
- рентгенологічне відділення;
-.клініко-діагностична лабораторія (клінічний, біохімічний, бактеріологічний відділ);
- психологічна служба;
- лікувально-виробничі (трудові) майстерні;
- стоматологічний кабінет;
- центральна стерилізаційна тощо.
З 2001 року у лікарні здійснює свою діяльність обласний Центр цереброваскулярної нейрохірургії. Завдання Центру – надання хірургічної допомоги пацієнтам з гострим інсультом. На даний час центр має 139 спеціалізованих ліжок. Вивчення порівняльних результатів хірургічного та консервативного лікування показало, що вони помітно кращі при хірургічному лікуванні геморагічних інсультів, при поєднанні хірургічного та консервативного методів в лікуванні так званих малих інсультів і ТІА .
В Центрі цереброваскулярної нейрохірургії на даний час виконуються оперативні втручання при нетравматичних спонтанних внутрішньомозкових інсульт-гематомах головного мозку.
При геморагічних інсультах проводяться як великі оперативні втручання – кістково-пластична трепанація, видалення інсульт-гематоми в гострій стадії – так і малоінвазивні втручання-видалення гематоми через фрезевий (або розширений) фрезевий отвір в підгостро-хронічній стадії інсульт-гематоми.
При ішемічному інсульті проводяться поодинокі оперативні втручання – виправлення ходу, десимпатизація судини, тромбектомія, ендаректомія.
Хірургічна активність при гострому порушенні мозкового кровообігу становить 72,1% (по Україні – 45,5%).
В лікуванні пацієнтів широко використовуються нові сучасні лікарські препарати, активно проводиться тромболітична терапія.
Статистичні показники свідчать про суттеве покращення лікувально-діагностичного процесу в центрі цереброваскулярної нейрохірургії, підвищення ефективності лікування хворих на мозковий інсульт.
Післяопераційна летальність при гострому порушенні мозкового кровообігу становить 9% (по Україні -12,1%).
Значна поширеність межових розладів психіки серед населення області обумовила необхідність впровадження нових форм і методів профілактики та організації допомоги цим контингентам пацієнтів.
Обласним центром сімейного консультування, психологічної та психотерапевтичної корекції надається медико-психологічна допомога сім'ям, які мають дітей та підлітків з психічними розладами або підвищеним ризиком виникнення психологічних проблем. В основі роботи центру - модель мультидисциплінарного підходу.
За 2014-2016 роки проліковано 3,5 тис. пацієнтів; проведено 4800 експериментально-психологічних обстежень, 1154 психотерапевтичних груп, 504 заходи по реабілітації, психологічному та загальному вихованню дітей.
Впроваджено 7 нових психотерапевтичних методики.
Матеріали роботи центру постійно представляються в журналах і газетах, висвітлюються іншими засобами масової інформації. Центр є базою для навчання лікарів-психіатрів, дитячих психіатрів, лікарів-психологів, педіатрів, неврологів, а також психологів.
Центр співпрацює з усіма медичними і освітянськими закладами з питань надання психологічної допомоги.
За період свого існування Центр сімейного психологічного консультування та психотерапевтичної корекції виправдав необхідність свого існування, невпинно нарощуючи темпи та якість роботи (число сімей, отримавших допомогу, збільшилось в 2,5 рази). Сучасна модель допомоги дітям та підліткам буде і надалі корисною для них.
Координацію діяльності психіатричної служби щодо профілактики порушень соціально-психологічної адаптації населення області до гострого і хронічного стресу здійснює обласний науково-практичний Центр психосоматичної медицини. Основним напрямком діяльності Центру є організаційно - методичні заходи по наданню допомоги хворим на післястресові та психосоматичні розлади.
В 2014-2016 роках Центром психосоматичної медицини виконано значний обсяг, як організаційно-методичної так і лікувальної роботи, про що говорить кількість пролікованих пацієнтів – 6 тисяч. Левова частина належить соматоформним розладам з супутньою соматичною патологією, що значно ускладнює перебіг захворювання.
Допомога при психосоматичних розладах включає широке коло лікувальних і профілактичних заходів, що потребують участі не тільки лікаря загального профілю, а також психіатра та психотерапевта. В Центрі лікування цієї патології проводиться комплексно з використанням фармакотерапії, психотерапії, ароматерапії, музикотерапії, фізіотерапії.
Допомога пацієнтам надається відповідно сучасних тенденцій розвитку медицини-мультидисциплінарною бригадою, до складу якої входять: лікар-психіатр, лікар-невролог, лікар-терапевт, лікар-психотерапевт, лікар-психолог, медична сестра, соціальний працівник.
З метою подальшого удосконалення надання спеціалізованої психолого-психіатричної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей наказом ВОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенка №167 від 21.07.16 «Про внесення змін та доповнень до наказу №58 від 20.03.15 ВОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенка «Про удосконалення надання медичної допомоги внутрішньо переміщеним особам та організації надання психолого-психіатричної допомоги постраждалим та учасникам АТО» та згідно зі змінами в штатному розкладі лікарні Центр переіменовано в обласний науково-практичний Центр психосоматичної медицини та медико-психологічної реабілітації учасникам АТО і членам їх сімей.
В центрі надавалась комплексна психологічна, психотерапевтична та психіатрична допомога та реабілітація учасникам АТО і членам їх сімей. Проведено стаціонарне лікування в умовах 18 відділення - 17 учасників АТО, з них -17 демобілізованих та 1 члену сім'ї учасника АТО, амбулаторне лікування в умовах денного стаціонару - 5 учасників АТО, з них - 5 демобілізованих та 1 члену сім'ї учасника АТО, проконсультовано в умовах психоневрологічного диспансерного відділення - 86, в тому числі демобілізованих 70, проведено психологічне консультування в кабінету анонімного психологічного консультування - 2 особи, проліковано психотерапевтом - 5 осіб, послугами телефону гарячої лінії скористалось - 3 особи.
23 листопада 2016р проведено семінар для лікарів та психологів з медико-психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей "ПТСР: стандарти лікування". Інформацію про проведенні семінару, роботу Центру психосоматичниї медицини та медико-психологічної реабілітації учасникам АТО і членам їх сімей представлено на ВДТ.
В Центрі постійно проводиться науково-дослідна робота (статті в наукових виданнях).
З метою поширення знань про психосоматичні розлади лікарі центру організовують науково-практичні конференції та семінари для медичних працівників закладів охорони здоров’я області, розробляють методичні рекомендації та інформаційні листи, друкують статті в наукових журналах, проводять навчально-методичну роботу з лікарями, лікарями-психологами, студентами-психологами та практикуючими психологами області, беруть участь в психотерапевтичних проектах, конференціях, надають консультативну допомогу лікарям загального профілю, виступають в засобах масової інформації.
Все це сприяє впровадженню інтегрованої медичної допомоги, у вигляді тісного співробітництва психіатра, психотерапевта, медичного психолога і лікаря загальної практики.
Реабілітаційними заходами у психіатричних відділеннях зайнято щодня, в середньому, 530 пацієнтів. 33% пацієнтів зайняті у відділенні роботами по самообслуговуванню, 14% - на зовнішніх роботах, 4% зайнято роботами у допоміжному господарстві. Близько 49% пацієнтів беруть участь у культ терапевтичних заходах.
У психіатричних відділеннях з пацієнтами проводились тренінги:
• Культурно-виховні.
• Духовні.
• Гігієнічні та оздоровчі.
• Тренінги суспільних навиків.
• Культурних навиків.
• Спортивно-оздоровчі.
В дитячих відділеннях реабілітаційні заходи включають фізіотерапевтичне лікування, проведення ЛФК і масажу, виховну роботу, навчання за шкільною програмою, корекційну педагогіку, логопедичну допомогу, навчання батьків методикам реабілітації, сімейне консультування, психотерапію (за методами символодрами, казкотерапії, пісочної терапії, тілесно-орієнтовної терапії та інші методики).
В судинному відділенні широко застосовуються ЛФК, масаж, кінезотерапія, механотерапія.
Після стабілізації стану пацієнтів з психічними розладами для подальшої реабілітації переводять в денний стаціонар, де значне місце серед лікувальних та реабілітаційних заходів займає психотерапія, аромотерапія та психологічне консультування.
Після стабілізації неврологічного і соматичного статусу для проведення більш активної реабілітації, пацієнти інсультного відділення направляються на відновлювальне лікування у відділення цереброваскулярної патології № 5 ВОПНЛ ім. О.І. Ющенка. Протягом 2014 р. переведено 101 пацієнт, 2015 р. – 116, 2016 р. – 156.
Після виписки з психіатричних стаціонарних відділень з метою медичної реабілітації призначається підтримуюче лікування, відновна терапія, профілактичні заходи у вигляді динамічного нагляду, при необхідності амбулаторного примусового лікування.