Автор Байло О.В., заступник головного лікаря з медико-соціальної реабілітації та правової допомоги | 17.08.2018 |
Реабілітація пацієнтів з психічними розладами. ВОПНЛ ім. О.І.Ющенка

На протязі останніх десятиріч в цілому світі спостерігається тенденція до росту частоти психічних захворювань. Як правило, внаслідок психічного захворювання виникають порушення адаптаційних можливостей пацієнта в суспільному житті, а також труднощі в вирішенні виникаючих проблем.

За сучасними тенденціями лікування психічнохворих орієнтовано на відновлення їхнього статусу за допомогою реабілітаційних заходів. Реабілітація спрямована на раннє й ефективне лікування, профілактику інвалідності, своєчасне повернення пацієнтів до суспільного життя і трудової діяльності.

Основна мета реабілітаційних заходів полягає в тому, щоб особа, яка страждає на психічні розлади, залишалась соціально активною. Ця робота потребує великих зусиль.

Форми та методи реабілітації різноманітні. Це і диференційовані лікувальні режими, праце- та психотерапія, лікувальна фізкультура, культ- і арт-терапія, спеціальні методи соціальної активізації хворих (самоорганізація, самообслуговування, тренінги, суспільні навички), профорієнтація, та ін. Реабілітаційні заходи потрібно починати якомога раніше (після купування гострого психотичного стану).

 

Виділяють три основні етапи ребіалітації:

•    медичний;

•    професійний;

•    соціальний.

 

Чіткої межі між ними немає, але на кожному етапі мають бути вирішені конкретні завдання, метою яких є відновлення особистості й усунення соціальної дезадаптації.

На медичному етапі реабілітації потрібно ліквідувати продуктивні психопатологічні симптоми та запобігти розвитку інвалідності.

Професійний етап передбачає закріплення досягнутого терапевтичного ефекту і відновлення працездатності та соціальних зв'язків.

Метод соціального етапу реабілітації спрямований на максимальне відновлення суспільного становища хворого і забезпечення соціальної адаптації та працевлаштування.

Вирішити ці завдання без чіткої індивідуальної комплексної програми психіатричної реабілітації неможливо. У ній потрібно враховувати контингент хворих, індивідуальність, професію й інтереси хворого, особливості перебігу хвороби, клінічний і соціально-трудовий прогноз тощо.

Ефективність реабілітації оцінюють за клініко-психологічними, соціально-трудовими і соціально-економічними критеріями. Важливо охопити показники відновлення працездатності, структуру інвалідності, показання до регоспіталізації, ефективність використання ліжкового фонду, працевлаштування хворих та ін.

Пацієнти ВОПНЛ ім. акад. О.І.Ющенка також мають нагоду пройти всі етапи реабілітації.

У кожному відділенні є реабілітаційні кімнати, де пацієнти можуть проводити вільний час та знайти заняття відповідно до своїх вподобань та інтересів: разом з інструкторами з праці можуть вишивати, малювати, займатися орігамі, аплікацією, декорувати посуд, розфарбовувати мандали, шити ляльки, м’які іграшки, виготовляти предмети для побуту та сувеніри. У вільний час пацієнти також грають у шашки, шахи, теніс, складають пазли, головоломки, переглядають фільми художнього та наукового змісту з подальшим їх обговоренням. У кожному відділенні є власний фонд літератури та аудіо матеріалів, які поповнюються доброчинниками та співробітниками лікарні.

Комплексність медико-соціальної допомоги забезпечується використанням у роботі мультидисциплінарного підходу – при одночасному реабілітаційному втручанні медичних працівників, психологів, психотерапевтів, інструкторів з праці, соціальних та інших працівників.

В структурі нашого закладу є відділення соціально-трудової реадаптації. Важливу роль в реабілітаційному процесі займають лікувально-трудові майстерні, де пацієнтів навчають трудової терапії та освоєння хворими нової професії, що відповідає ступеню їх працездатності. Процес трудового навчання, освоєння професійних навичок викликає у хворого інтерес, приносить йому емоційне задоволення.

Велика увага приділяється дозвіллю – регулярно проводяться вечори відпочинку, інформаційні години, концерти художньої самодіяльності та танцювальні заходи. Пацієнти приймають участь в них як в якості глядачів, так і в якості учасників. У лікарні регулярно проводяться виставки творчості наших пацієнтів.

Колектив нашого закладу постійно працює над покращенням лікувально-реабілітаційних заходів з урахуванням сучасного світового досвіду надання допомоги користувачам психіатричної служби.