Автор Кобець Аліна Володимирівна | 18.04.2021 |

У реєстратурі диспансерного відділення ВОКПЛ ім. акад. О.І. Ющенка (вікно № 5) з 8.00 до 15.00 проводиться попередній запис кандидатів на обов’язків попередній або періодичний психіатричний огляд (далі - кандидатів) за наявності:

  • паспорта (для неповнолітніх – свідоцтва про народження та паспорт того з батьків, з ким проживає),
  • ідентифікаційного кода та військового квитка (приписного посвідчення).

При зверненні осіб, які проживають у м. Вінниці менше 3 років або зареєстровані за межами міста, вони мають надати довідку психіатра з лікарні за місцем фактичного чи попереднього проживання.

Після запису проводиться інформаційний пошук у архіві та статистичному відділі лікарні, для чого потрібні 2 робочих дні.

При відсутності протипоказань до отримання довідки про психіатричний огляд здійснюється оплата огляду у терміналі, встановленому у вестибюлі 1 поверху диспансерного відділення в сумі 34 грн. 87 коп. та 3 грн. за послуги банку. До відома кандидатів, термінал грошей не розмінює та не повертає решти. 

Лікар диспансерного відділення приймає кандидатів з 8 години до 14 год. 36 хв. Протягом робочого дня лікар може прийняти19 відвідувачів, на 1 відвідувача виділяється 19 хвилин часу.

Лікар, який приймає кандидатів у Центрі «Лаян - Віннер» (вул. Гоголя, 19-а), веде прийом з 9 до 13 год. і може прийняти за нормативами, 13 відвідувачів.

Лікарю кабінету обов’язкових попередніх та періодичних оглядів пред’являється:

  • паспорт (неповнолітні віком до 16 років – свідоцтво про народження та паспорт батьків),
  • ідентифікаційний код,
  • військовий квиток (приписне свідоцтво), 
  • довідка з архіву та статистичного відділу, довідка від психіатра з місця фактичного чи попереднього проживання, квитанція про оплату.

При відсутності протипоказань до окремих видів робіт та показань для додаткового обстеження кандидат проходить огляд і отримує медичну довідку про проходження обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду (Ф 122-2/о). За наявності показань для додаткового обстеження кандидат направляється на дослідження до психолога (вартість обстеження 141 31 грн. 31 коп.), інших фахівців та у відділення функціональної діагностики. Після додаткового обстеження амбулаторно або в умовах стаціонару рішення про наявність або відсутність психіатричних протипоказань для виконання окремих видів діяльності приймає ЛКК диспансерного відділення або стаціонару з відповідним висновком у медичній документації та подальшим заповненням протоколу. Кандидату видається довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (ф. 122-2/о), засвідчена круглою печаткою лікарні.

Згідно з приміткою 4 Постанови КМ України № 1465 від 27.09.2000р. та № 924 від 10.10.2012р. інваліди всіх категорій для визначення медичних психіатричних протипоказань для керування транспортними засобами проходять огляд у медико – соціальних експертних комісій.

Кабінет обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів Вінницької обласної психіатричної лікарні  ім. акад. О.І. Ющенка було відкрито на виконання закону України «Про психіатричну допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад щодо регулювання цін (тарифів), від 27.09.2000р. № 1465 «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових попередніх психіатричних оглядів і Переліку медичних психіатричних показань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих», від 12.10.1992р. № 576 «Про затвердження Положення про дозвільну систему». Від 12.05.1997р. № 449 «Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996р. № 1130 та від 07.09.1993р. № 706 «Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами слізоточивої та дратівливої дії», постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012р. № 924 «Про внесення змін до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть ставити небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих», Наказу МОЗ України № 174/136 від 13.05.2002р. «Про затвердження Переліку психіатричних захворювань (розладів), які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці і за наявності яких допуск до державної таємниці громадянинові не надається», розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації від 13.09.2004р. «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.03.2003р. № 225 « Про затвердження тарифів на платну медичну послугу в лікувальних установах області» та наказу управління охорони здоров'я Вінницької обласної державної адміністрації від 04.10.2004р. № 603 «Про відкриття госпрозрахункового кабінету обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних глядів на базі Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка».