• Контакт-центр: 08:00 - 17:00 Пн-Пт
 • вул. Пирогова, 109, м. Вінниця, 21005
 • vpbyust@ukr.net
Публічна інформація
 • Статут комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка О.І. Ющенко" Вінницької обласної Ради
 • Структура комунального некомерційного підприємства "Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня імені академіка О.І. Ющенко" Вінницької обласної Ради
 • Мета та предмет діяльності підприємства

  Головною метою підприємства є здійснення медичної практики та надання своєчасної, висококваліфікованої поліклінічно-консультативної, лікувально-діагностичної та третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги населенню Вінницької області з психіатрії, неврології, нейрохірургії, медичної психології і психотерапії.

  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:

  • медична практика з надання амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дітям та дорослому населенню з психіатрії, неврології, нейрохірургії, медичної психології і психотерапії;
  • забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах на платній та безоплатній основі;
  • надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розладами психіки та поведінки;
  • надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги населенню амбулаторно згідно галузевих стандартів та клінічних протоколів, розроблених на засадах доказової медицини;
  • проведення обов’язкових профілактичних га періодичних психіатричних оглядів для визначення протипоказань щодо впровадження різних видів діяльності згідно з законодавством України;
  • примусовий огляд осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;
  • примусове амбулаторне лікування осіб для надання амбулаторної психіатричної допомоги за рішенням суду;
  • застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру;
  • забезпечення амбулаторною консультативною допомогою населення Вінницької області, яке направляється закладами охорони здоров'я для верифікації діагнозу і вирішення питання про подальше їх лікування;
  • надання амбулаторної консультативної допомоги фізичним особам без направлення закладу охорони здоров’я на платній основі;
  • забезпечення діагностичного обстеження на платній та безоплатній основі населення, яке направляється амбулаторно закладами охорони здоров'я області;
  • надання психологічної, психотерапевтичної, логопедичної допомоги населенню на платній та безоплатній основі;
  • надання стоматологічної допомоги пацієнтам підприємства та населенню на платній та безоплатній основі;
  • участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;
  • отримання, зберігання, використання спеціальних рецептурних бланків за встановленими чинним законодавством формами, в тому числі, для виписки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
  • надання медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами та захворюваннями нервової системи в умовах денного стаціонару;
  • надання стаціонарної медичної допомоги на платній та безоплатній основі дітям та дорослому населенню з психіатрії, неврології, нейрохірургії;
  • примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічні розлади, на підставі рішення суду для надання психіатричної допомоги;
  • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
  • організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з мстою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;
  • залучення лікарів консультантів (лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-гінеколога, лікаря-отоларінголога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога та інших) до лікувально-діагностичного процесу, в тому числі, залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами;
  • залучення до консультації пацієнтів працівників кафедр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;
  • проведення судово-психіатричної, судово-психологопсихіатричної експертиз, експертизи стійкої та тимчасової втрати працездатності та обстеження військовозобов’язаних;
  • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;
  • здійснення видачі лікарського свідоцтва про смерть в порядку визначеному чинним законодавством;
  • надання соціально-правової допомоги особам, які страждають на психічні розлади;
  • проведення клінічних випробувань лікарських засобів, біологічних матеріалів (рідин), у тому числі медичних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій з одночасним лікуванням хворих у порядку встановленого законодавством;
  • впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;
  • проведення постійного оперативного достовірного аналізу та моніторингу стану психічного здоров’я населення Вінницької області;
  • контроль та аналіз основних планових показників підприємства;
  • здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;
  • здійснення оздоровчого масажу, гімнастики елекгро- та бальнеологічних процедур, лабораторних послуг, рентгенологічних послуг, функціональної діагностики, медичного обслуговування на платній та безоплатній основі з фізичними й юридичними особами за договорами;
  • виконання спільно зі штабом цивільної оборони об’єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;
  • проведення протиепідемічних заходів;
  • придбання, перевезення, зберігання, використання для потреб підприємства, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно законодавства;
  • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів та медичних виробів в аптеці підприємства, обладнання та інвентарю;
  • дотримання персоналом медичної етики і деонтології, захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;
  • гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;
  • ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан медичного обслуговування;
  • облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності структурних підрозділів підприємства;
  • харчування хворих, в межах норм, визначених чинним законодавством;
  • транспортування пацієнтів транспортними засобами підприємства;
  • забезпечення харчування та прання білизни пацієнтів структурними підрозділами підпрниємства або юридичними чи фізичними особами за цивільно-правовими договорами;
  • участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
  • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
  • складання штатного розпису підприємства в порядку і відповідно до чинного законодавства;
  • нормування праці працівників підприємства згідно з чинним законодавством;
  • підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників підприємства;
  • покращення умов праці та відпочинку працівників підприємства;
  • здійснення матеріального і морального стимулювання професійної діяльності працівників;
  • здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підприємства тощо;
  • здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і довгострокове планування діяльності підприємства, виконання фінансового плану, матеріальне стимулювання;
  • здійснення внутрішнього фінансового контролю;
  • здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.
 • Фінансова звітність підприємства
 • Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності підприємства
 • Публічні закупівлі
 • Благодійна допомога
 • Істотні передбачувані фактори ризику, що можуть вплинути на діяльність підприємства
  Тип Опис
  Кадровий недостатність кваліфікованих людських ресурсів
  Матеріально-технічний відсутність необхідного обладнання, перебої в його роботі, недостатність площ для забезпечення доступної та якісної медичної послуги
  Фінансовий пов’язаний із зростанням цін
  Ризик кібератак програми- віруси, фішинг, тощо, які можуть спричинити негативні економічні наслідки та знизити якість медичної послуги
  Суспільно-політичний (воєнний) зміни, які вплинули на розвиток ділових відносин та призвели до форс-мажорних обставин
  Епідемічний ризик захворювання персоналу, пацієнтів та відвідувачів, у зв’язку з поширенням інфекційних захворювань, що може негативно вплинути на стан здоров’я
 • Річний звіт керівника
 • Структура, принципи формування та винагороди керівництва
 • Договори оренди
 • Положення про доступ до публічної інформації
 • Права та обов'язки пацієнтів
 • Порядок розгляду звернень, скарг та пропозицій
 • Антикорупційна програма підприємства
 • Наявність лікарських засобів та виробів медичного призначення