• Контакт-центр: 08:00 - 17:00 Пн-Пт
  • вул. Пирогова, 109, м. Вінниця, 21005
  • vpbyust@ukr.net
Політика у сфері якості

В наші лікарні впроваджена та функціонує сертифікована система управління якістю.

Для поліпшення нашої роботи просимо надавати ваші зауваження та пропозиції за тел. 50-79-01

«Наше завдання - доступність, якість та дотримання прав пацієнтів в наданні медичної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» (надалі–лікарня) є багатопрофільним високоспеціалізованим лікувально-профілактичним закладом охорони здоров’я третинного рівня.

Основною метою діяльності лікарні є здійснення консультативних, діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів населенню області згідно затверджених локальних клінічних протоколів надання медичної допомоги.

Головний принцип який ми реалізуємо в своїй роботі:

Ми прагнемо до найякіснішого надання медичної допомоги, максимального задоволення пацієнта, збереження та примноження іміджу лікарні.

Лікарня бере на себе зобов’язання із забезпечення високої якості виконання робіт у сфері надання медичної допомоги згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров’я, забезпечує дотримання правових та організаційних засад надання громадянам психоневрологічної допомоги, виходячи з пріоритету прав і свобод людини і громадянина.

Підрозділи, які взаємодіють під час надання медичної допомоги в сфері охорони здоров’я, відносяться до наступного підрозділу за процесом як до внутрішнього замовника.

Діяльність лікарні спрямована на неухильне поліпшення якості всіх робіт і задоволення очікуваних потреб замовників (пацієнтів/клієнтів).

Реалізація Політики у сфері якості є пріоритетним завданням для кожного працівника лікарні.

Головним фактором реалізації проголошеної політики є постійне поліпшування результативності діючої системи управління якістю у відповідності до вимог ДСТУ ISO 9001:2015, що є гарантією якісного надання медичної допомоги з урахуванням інтересів суспільства та замовників (пацієнтів/клієнтів).

Цілі у сфері якості спрямовані на постійний розвиток і вдосконалення основної діяльності з надання медичної допомоги, зокрема на ефективне функціонування процесів управління та допоміжних процесів, процесів контролю, аналізування та їх поліпшення.

Керівництво лікарні бере на себе зобов’язання із забезпечення необхідними ресурсами для реалізації Політики та доведення її до всіх працівників.

Політика у сфері якості є предметом критичного аналізування для забезпечення її постійної придатності.

quality-sertificate quality-policy quality-sertificate